Algemene voorwaarden Trance Medium Angela

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Trance Medium Angela en haar klanten voor het maken van activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Trance Medium Angela deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

 Artikel 2: overeenkomsten

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Trance Medium Angela een aanvraag heeft gedaan en heeft betaald voor het product van Trance Medium Angela en deze opdracht heeft bevestigd.  

 Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Trance Medium Angela en haar klant verplicht Trance Medium Angela zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Trance Medium Angela kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen Trance Medium Angela en haar klant accepteert Trance Medium Angela een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Trance Medium Angela zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Als Trance Medium Angela voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is Trance Medium Angela van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

 Artikel 4: annulering of opzegging van overeenkomsten

4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Trance Medium Angela kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail, plaatsvinden.

4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat Trance Medium Angela de aanvraag voor een product heeft bevestigd.

4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.

4.4 Bij annulering of opzegging van een spoedafstemming vindt geen restitutie plaats; ook niet binnen 24 uur nadat Trance Medium Angela de spoedafstemming heeft bevestigd.